Pujollll

Pujollll

Pujollll is a non binary emergent artist from Rio de Janeiro, Brazil.

Social networks
Pujollll

Biography

Pujollll is a non binary emergent artist from Rio de Janeiro, Brazil. Their sound range from ihsusahsaiohsioiohsoahosihasiohashiosasqsqsasihjiajisjaishis9haiohIHAIOSHAIH ISAOhsiaSIOHAIOHSAioshsasio hsaiohsiHOSIOSAIOSaisHS HASIHISHsiahiossy78tqw ashy8s8iqyhiqwhdeiwqhdeih iahsihaishaiohssa asihysioshsihsisohsihaishass q9ye8y8eyq890eyq89eeq as8hydsishihaishassa sqa890ys9ays9y0sS098YSA908 syai0SY9AIUY0S9US9AUs9a9 9saau9SU9ASUS9AU9sauS9SUAs a9su9US9AUS9US9SUS9ASU9SU9ASU9ASU9ASU AUHSAU9HSUAHsuhaushaiush ushausihsuohsauHSSUHSAUSAHSAUSUhauhsauhasuSAHuashsuahsauhsuhuhsusahasuhashusuhasuashSUHSUHSushasuhs uh. =- sqwdwqdwqdrwqddwqdwqdqw